Začněte psát pro výsledků hledání

Odstoupení od smlouvy

Právo na zrušení

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi pověřená třetí osoba, která není dopravcem, převzali zboží, nebo poslední zboží, nebo poslední dílčí zásilku, nebo poslední položku.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat (Na Strži 1702/65 14000 Praha 4 Česká republika, tel.: +296 182 770, e-mail: info@uniondistribution.eu) jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pokud si přejete, můžete k tomuto účelu použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Pro dodržení výpovědní lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když nám zašlete oznámení o tom, že uplatňujete své právo na odstoupení od smlouvy před uplynutím výpovědní lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud od této smlouvy odstoupíte, jsme povinni vám neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy, vrátit všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jinou formu doručení, než je námi nabízená nejlevnější standardní forma doručení). Pro tuto opětovnou úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; za tuto úhradu vám nikdy nebudeme účtovat žádné poplatky. Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo odevzdat neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy. Tato lhůta je poskytnuta, pokud zboží vrátíte do 14 dnů po uplynutí sjednané lhůty.

Předměty, které lze vrátit prostřednictvím poštovního balíku, vracíme na naše riziko. Náklady na zpětnou přepravu nesete vy, pokud dodané zboží odpovídá objednanému zboží a pokud cena předmětu, který má být vrácen, není vyšší než 40,00 EUR nebo pokud jste v případě vyšší ceny předmětu v době odstoupení od smlouvy neprovedli platbu nebo smluvně dohodnutou částečnou platbu. V opačném případě je pro Vás vrácení bezplatné.

Případné snížení hodnoty zboží jste povinni uhradit pouze tehdy, pokud je toto snížení hodnoty způsobeno zbytečnou manipulací se zbožím za účelem kontroly jeho kvality, vlastností a funkčnosti.

0
    0